Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Opinie i zalecenia Konsultantów

Opinie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

 • w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne leków drogą dożylną ( w tym wlewów kroplowych) oraz leków podawanych w iniekcjach domięśniowych ( np. żelaza, antybiotyków) mogących wywołać niepożądane reakcje, stanowiące zagrożenie dla zycia i zdrowia pacjentów z dnia 19.04.2004.
 • w sprawie świadczeń realizowanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego -wykonywanie iniekcji domięśniowej leku METHOTREXAT w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki lub w domu pacjenta  z dnia 18.11.2010.
 • w sprawie podawania leku METHOTREXAT o nazwie METEX drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  z dnia 18.02.2013.
 • w sprawie podawania leków przez pielęgniarkę rodzinną z dnia 21.01.2018 r.

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego

Zalecenia i opinie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

 • dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego  zobacz zalecenia
 • w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjnez dnia 22.12.2008.
 • w sprawie używania rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji podskórnych, śródskórnych i domięśniowych z dnia 21.09.2010.

Opinie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

 • dotycząca dodatków do wynagrodzenia za pracę z tytułu zatrudnienia w pogotowiu ratunkowym dla pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych zobacz opinię
 • w sprawie transportu pacjentów z symptomatologią:  ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego lub udaru krwotocznego oraz pacjentów urazowych z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego lub centrum urazowe przez podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego poza rejon operacyjny dysponenta jednostki  z dnia 03.06.2011.

Opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 • w sprawie podawania leków przez pielęgniarkę na oddziale szpitalnym do cewnikowania zaimplantowanego do przestrzeni zewnątrzoponowej zobacz opinię
 1. opinie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego
 2. opinie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 3. opinie i zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
 4. opinie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Opinie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

 • w sprawie kwalifikacji, jakie powinna posiadać położna prowadząca poród w wodzie zobacz opinię
 • w sprawie podawania leków noworodkom i niemowlętom w warunkach domowych przez położne środowiskowe/rodzinne z dnia 05.01.2005.
 • w sprawie opieki sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 16.08.2006.
 • w sprawie uczestnictwa położnej w transportowaniu kobiety ciężarnej do szpitala o wyższym poziomie referencyjnym  z dnia 19.11.2010.
 • w sprawie kompetencji położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego i badania słuchu u noworodka z dnia 19.10.2010.  
 • w sprawie wykonywania RTG przez recepcjonistkęz dnia 19.11.2012.

Opinie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

 • w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów z dnia 11.10.2004.
 • w sprawie niezbędnych warunków pielęgnowania osób niesamodzielnych w zakresie poruszania się  z dnia 12.04.2011.

Opinie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

 • w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania z dnia 12.04.2013.
 • w sprawie wydatków ponoszonych przez praktyki pielęgniarskie na zakupy leków do stosowania dla uczniów w środowisku nauczania i wychowania z dnia 27.11.2008.
 • w sprawie rodzaju dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarkę lub położną w żłobku  z dnia 22.10.2012. 

Opinie i zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa

 • stanowisko w sprawie usuwania przez pielęgniarkę kleszczy z dnia 09.07.2013 roku
 • opinia w sprawie podawania przez pielęgniarkę autoszczepionki z października 2012 roku  oraz pismo Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych dot. licznych zapytań i wątpliwości związanych z podawaniem przez pielęgniarki szczepionek z dnia 12.04.2013 roku
 • zalecenia w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych zobacz zalecenia
 • opinia w sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki na oddziałach szpitalnych z dnia 10.05.2006. 
 • w sprawie podawania, przez pielegniarki rodzinne w domu pacjenta, leku Biodacyna z dnia 10.09.2007.
 • opinia w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym z dnia 05.09.2007. oraz opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki z dnia 31.10.2007.
 • opinia w sprawie możliwości rozszerzania przez dyrektorów zatrudniających pielęgniarki i położne zakresu obowiązków o zadania przekraczające kompetencje zawodoe z dnia 27.03.2008.
 • opinia w sprawie zakładania opatrunków gipsowych z dnia 06.10.2008.
 • opinia w sprawie podawania leków  z dnia 17.08.2010.
 • zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych,  projekt bezpiecznej praktyki medycznej z dnia 04.07.2011.
 • zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych. Projekt bezpiecznej praktyki medycznej.profilaktyka ryzyka upadku  z dnia 04.07.2011.

Opinie i zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

 • w sprawie wykonywania wymazu z gardła u dzieci  zobacz zalecenia
 • w sprawie wydatków ponoszonych przez pielęgniarki na zakup leków dla uczniów w środowisku nauczania i wychowania zobacz opinię
 • w sprawie podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt do 3 m-ca życiaz dnia 16.03.2004.
 • w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym z dnia 05.09.2007. oraz w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki 31.10.2007.
 • w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci z dnia 06.12.2010.
 • w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami z dnia 30.09.2010
 • w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w tamach resuscytacji krążeniowo-oddechowej z dnia 10.01.2011.
 • w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych z dnia 22.01.2011.
 • w sprawie sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych  z dnia 04.06.2012. 
 • w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego z dnia 12.03.2018 r.