Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Opinie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

  • w sprawie kwalifikacji, jakie powinna posiadać położna prowadząca poród w wodzie zobacz opinię
  • w sprawie podawania leków noworodkom i niemowlętom w warunkach domowych przez położne środowiskowe/rodzinne z dnia 05.01.2005.
  • w sprawie opieki sprawowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 16.08.2006.
  • w sprawie uczestnictwa położnej w transportowaniu kobiety ciężarnej do szpitala o wyższym poziomie referencyjnym  z dnia 19.11.2010.
  • w sprawie kompetencji położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego i badania słuchu u noworodka z dnia 19.10.2010.  
  • w sprawie wykonywania RTG przez recepcjonistkęz dnia 19.11.2012.