Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Opinie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

  • w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania z dnia 12.04.2013.
  • w sprawie wydatków ponoszonych przez praktyki pielęgniarskie na zakupy leków do stosowania dla uczniów w środowisku nauczania i wychowania z dnia 27.11.2008.
  • w sprawie rodzaju dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarkę lub położną w żłobku  z dnia 22.10.2012.