Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Prawo wykonywania zawodu dla cudzoziemców

Poniżej link do strony Ministerstwa Zdrowia na której są dostępne informacje dla pielęgniarek, położnych, które uzyskały kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich UE, dotyczące warunków przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401):

www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej