Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Projekt- Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Projekt