Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Rejestr pielęgniarek i położnych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. Zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1, w terminie 14 dni od daty ich powstania.

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

  • zmiany nazwiska,
  • ukończenia kursów i specjalizacji,
  • ukończenia studiów wyższych,
  • miejsca zamieszkania,
  • rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
  • zmianie miejsca pracy,
  • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

Aktualizacji danych można dokonać poprzez wypełnienie odpowiednich części arkusza ( należy wypełnić tylko te części, których dotyczą zmiany) i przesłaniu ich na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie, ul. Spółdzielców 3 , 62-510 Konin.

Wnioski do pobrania w zakładce wzory wniosków, można też wypełnić na miejscu w biurze OIPiP.