Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

SMK

Jak założyć konto w systemie SMK

INSTRUKCJA

Kontakt na infolinię w zakresie SMK

 Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie na infolinii: 19457 (po połączeniu należy wybrać numer „3”)
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

W przypadku pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło także infolinię 22 597-09-21 czynną
w godzinach 9:00 – 15:00 oraz skrzynkę e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl

Obowiązek zakładania konta w systemie SMK

Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia , z dniem 1.05.2017 roku zmianie ulega min. system składania wniosków zgłoszeniowych na wszystkie rodzaje kursów i specjalizacji. Od dnia 1.05.2017 roku składanie wniosków możliwe będzie tylko i wyłącznie za pomocą
Systemu Monitorowania Kształcenia ( https://smk.ezdrowie.gov.pl ). Do złożenia wniosku konieczna będzie – Weryfikacja uprawnień.

Czytaj więcej…