Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Komisje problemowe

I. KOMIJSA  DS. ETYKI ZAWODOWEJ

PRZEWODNICZĄCA

Anna Zielińska

 

CZŁONKOWIE

1.Agnieszka Chmielewska

2.Renata Derkacz

3.Izabela Okońska

4.Wioletta Proszowska

 

II. KOMISJA  SOCJALNA

PRZEWODNICZĄCA

Renata Janecka

 

CZŁONKOWIE

1.Katarzyna Broniszewska

2.Arleta Kuźma

3.Elżbieta Rościszewska

4.Wiesława Siekierska

 

III.KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

PRZEWODNICZĄCA

Elżbieta Szurgot

 

CZŁONKOWIE

1.Jadwiga Kantarowska

2.Bernadeta Nowicka

3.Marlena Pawlak

4.Iwona Wiśniewska

 

IV.KOMISJA DS. INFORMACJI I ZESPOŁU REDAKCYJNEGO

PRZEWODNICZĄCA

Anna Michalska

 

CZŁONKOWIE

1.Emilia Bielecka

2.Beata Dąbrowska

3.Renata Koszada

4.Dorota Kowalska

 

V.KOMISJA DS. PRZESZKOLEŃ PO  PRZERWIE W WYKONYWANIU ZAWODU

PRZEWODNICZĄCA

Wiesława Welke

 

CZŁONKOWIE- 2 osoby z Okręgowej Rady powołane odrębnie na każdy egzamin,

na mocy uchwały Okręgowej Rady lub Prezydium Okręgowej Rady

VI.KOMISJA DS.  PRZEKSZTAŁCEŃ W OCHRONIE ZDROWIA

PRZEWODNICZĄCA

Renata Glapa

 

CZŁONKOWIE

1.Dorota Brzęcka

2.Renata Janecka

3.Maria Grzelak

4.Halina Pankiewicz

5.Elżbieta Szurgot

6.Wiesława Welke

7.Anna Zielińska

8.Alicja Trepka

 

VII.KOMISJA DS. POŁOŻNYCH

PRZEWODNICZĄCA

Małgorzata Papierska

 

CZŁONKOWIE

1.Małgorzata Bulanda

2.Barbara Jamrószka

3.Renata Janecka

4.Izabela Okońska

5.Halina Tłoczek

6.Alicja Trepka

7.Anna Zielińska

8.Iwona Wiśniewska

 

VIII.KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

PRZEWODNICZĄCA

Małgorzata Stachowiak

 

CZŁONKOWIE

1.Małgorzata Antczak

2.Małgorzata Kuchowicz

3.Małgorzata Wawrzyniak

4.Elżbieta Żak

 

IX.KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA W POZ

PRZEWODNICZĄCA

Danuta Król

 

CZŁONKOWIE

1.Emilia Bielecka

2.Anna Nowak

3.Izabela Szopa

5.Urszula Wawoczny

6.Anna Wygocka

 

X.KOMISJA DS. OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

PRZEWODNICZĄCA

Beata Wekwejt – Wawrzyniak

 

CZŁONKOWIE

1.Marta Brzezińska

2.Zofia Jaskulska

3.Bożena Marszałek

4.Małgorzata Szulczyńska

 

XI.KOMISJA DS. UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 

PRZEWODNICZĄCA

Wiesława Welke

CZŁONKOWIE

1.Renata Koszada

2.Beata Wekwejt-Wawrzyniak

 

 

XII.KOMISJA DS.WIZYTACJI I KONTROLI INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH  PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

PRZEWODNICZĄCA

Jadwiga Kantarowska

 

CZŁONKOWIE

1.Król Danuta

2.Izabela Okońska

 

XIII. KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

PRZEWODNICZĄCA

Renata  Koszada

 

Członkowie

1.Jacek Flaszyński

2.Renata Jacaszek

3.Grzegorz Malec