Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Nasza izba

BIURO OKRĘGOWEJ IZBY

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KONINIE

czynne

poniedziałek, wtorek, czwartek  od godziny 7.00 do  15.00

środa                                              od godziny 8.00 do  20.00

piątek                                              od godziny 7.00 do  14.00

 

 

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY

Wiesława Welke

 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Koninie

poniedziałek, wtorek, czwartek     od godziny     7.00 do 15.00

środa                                                 od godziny   11.00 do 20.00

piątek                                                 od godziny    7.00 do 14.00        

 

przyjmuje interesantów w godzinach pracy Biura,

a w środy od godziny 12.00 do 18.00

 

WICEPRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY

 Renata Janecka

 

SEKRETARZ OKRĘGOWEJ RADY

Renata Koszada

pełni dyżur w środy  od godziny  12.00 do  20.00

 

SKARBNIK OKRĘGOWEJ RADY

Beata Wekwejt – Wawrzyniak

pełni dyżur w środy od godziny 13.20 do  20.00

 

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI REWIZYJNEJ

Grzegorz Malec

 

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Dorota Andrzejewska

 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Katarzyna Siepka

ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Ewa Raćkos

Małgorzata Szulczyńska

Ewa Sowińska 

 

Dyżury Okręgowych Rzeczników

 

RADCA PRAWNY OIPiP W KONINIE

Alicja Libiszewska-Dajczak

 

udzielanie porad prawnych w zakresie  prawa pracy oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu

pielęgniarek i położnych w I i III   środę  miesiąca od godziny 14.00 do 18.00