Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Organy Izby

Przewodniczaca