Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Ośrodek Kształcenia przy OIPIP

Ośrodek Kształcenia  przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Koninie zaprasza do zapoznania się z tematyką szkoleń podyplomowych, które będą dla Państwa realizowane w  I  półroczu 2015 roku

 

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU 

 

 

zajęcia teoretyczne odbywają się w Sali konferencyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie przy ul. Spółdzielców 3,  zajęcia stażowe w placówkach ochrony zdrowia w Koninie. Kursy kończą się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.Wymogi jakie musi spełnić uczestnik kursu to:

  1. Specjalizacja – prawo wykonywania zawodu, co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie.
  2. Kurs kwalifikacyjny – prawo wykonywania zawodu, co najmniej roczny staż pracy w zawodzie.
  3. Kurs specjalistyczny i dokształcajacy – prawo wykonywania zawodu, co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesyłanie:

z dowodem wpłaty na adres:

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

62- 510 Konin, ul. Spółdzielców 3.

 

Nr konta:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach – Oddział w Koninie

nr konta 02 1050 1735 1000 0090 3049 3655