Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Posiedzenia PORPiP

Harmonogram posiedzeń Prezydium ORPiP w 2016 roku