Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Ankieta do wypełnienia „Znaczenie i organizacja medycznych zawodów zaufania publicznego dla bezpieczeństwa państwa w dobie pandemii COVID-19”

https://forms.gle/ZkMqabCcbxJoEgEEA