Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Bezpłatne webinarium : Dokumentacja medyczna, prawa pacjenta- standardy pracy podczas epidemii