Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie w dniu 7 kwietnia 2023 roku będzie czynne do godz.12.00