Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Informacja ze spotkania w dniu 15 lipca 2021 r. Przedstawicieli NRPiP z Jakubem Bydłoniem Dyrektorem Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia

Spotkanie zostało zwołane na wniosek Pani Zofii Małas Prezes NRPiP w związku z napływającymi do biura NIPiP pytaniami od świadczeniodawców oraz pielęgniarek i położonych w jaki sposób będą przekazywane środki (tzw. dodatek Zembalowy) dla osób wykonujących zawód w formie umów cywilnoprawnych.

Ponadto Przedstawiciele NRPiP przedstawili Ministerstwu Zdrowia wątpliwości co do realizacji wynagrodzeń po 30 czerwca 2021 r. w ramach umów cywilnoprawnych oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych w poszczególnych grupach współczynników pracy wymaganych na danym stanowisku.

Ministerstwo Zdrowia zobowiązało się do wydania Komunikatu zawierającego interpretację aktów prawnych które zmieniły dotychczasowy sposób przekazywania przez NFZ   dodatkowych środków finansowych na  wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

NRPiP po otrzymaniu w/w Komunikatu niezwłocznie udostępni go do wiadomości pielęgniarkom i położnym.