Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w którym wskazano, iż do czasu wydania pielęgniarce, położnej dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej – w przypadku pielęgniarek, położnych – będzie stosowana uchwała właściwej ORPiP/ Prezydium ORPiP stwierdzająca prawo wykonywania zawodu