Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Odbiór środków ochrony osobistej

Zapraszamy pielęgniarki i położne POZ, pielęgniarki opieki długoterminowej oraz pielęgniarki opieki paliatywnej, które wykonują zawód w ramach działalności leczniczej po odbiór środków ochrony osobistej w dniach 28- 29 grudnia 2020 roku w godzinach od 8.00 do 14.00