Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 roku

Biuro OIPiP będzie czynne do godziny 12.00.