Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Koninie zaprasza do udziału w kursie specjalistycznym „Leczenie ran dla pielęgniarek”

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Koninie

zaprasza do udziału w kursie specjalistycznym  „ Leczenie ran dla pielęgniarek”

Data realizacji: 02.03.2024.  do 29.05.2024.

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych  – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Wykłady w dniach: ( godziny dydaktyczne)

02.03.2024- moduł II- Roszak Alina- 10 godz.

09.03.2024- moduł I- Babecka Alina-10 godz.

10.03.2024- moduł VI- Babecka Alina- 10 godz.

16.03.2024- moduł III- Rogowska Sylwia- 10 godz.

17.03.2024- moduł IV- Rogowska Sylwia- 6 godz.

23.03.2024- moduł V- Kuberka Iza-10 godz.

06.04.2024- moduł V- Kuberka Iza- 4 godz.

Miejsce realizacji zajęć praktycznych = 80 godzin

moduł I::- podział na grupy /3 osobowe- 10 godz. dydaktycznych – por. chirurgiczna

MaxMed 1,  ul. 11 Listopada, 62-510 Konin, 11.00-14.00/ co drugi czwartek

WSZ, 62-504 Konin, Wyszyńskiego 1, 14.00-18.00/ w piątek

moduł II– podział na grupy 5/6 osób por. leczenia ran przewlekłych- 10 godz. dydaktycznych- 1 dzień- 7.25-15.00, od 04.03.24- 08.03.2023

Szpital Uniwersytecki Nr 1, ul, Marii Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

I grupa   –  4.03.2024.

II grupa  – 5.03.2024.

III grupa – 6.03.2024.

IV grupa – 7.03.2024.

V grupa  – 8.03.2024.

moduł III– podział na grupy/ 6 osób- 15 godz. dydaktycznych- 1 dzień -11 godz. 15 min.

zegarowych- 07.00- 18.15

Fundacja SPEM DONARE

Hospicjum Stacjonarne, Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

moduł IV– podział na grupy/ 6 osób- 15 godz. dydaktycznych – 2 dni ( 6 g. i 5 g.15 minut)

Oddział Chirurgii Ogólnej, Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Wysokospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

moduł V– podział na grupy /6 osób- 15 godz. dydaktycznych- 2 dni ( 6 g. i 5 g.15 minut)

Oddział Chirurgii Naczyniowej z Pododdziałem Chirurgii Ogólnej

Samodzielny PublicznyZakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, Dojazd 34, 60-631 Poznań

moduł VI- podział na grupy /3 osoby- 15 godz. dydaktycznych- 2 dni ( 6 g. i 5 g.15 minut)

Poradnia Stopy Cukrzycowej 07.00-15.00

Szpital Miejski im. F. Raszei, Mickiewicza 2, 60-834 Poznań

Cena kursu- 800 zł  dla  członka OIPiP w Koninie. Możliwość rozłożenia na dwie raty.

Kwota nie podlega refundacji zgodnie z regulaminem refundacji kosztów kształcenia  zamieszczonym na stronie internetowej Izby.

Osoby niebędące członkami OIPiP w Koninie cena kursu –  950 zł.

Wpłaty na konto– ING Bank Śląski O/Konin Nr 02 1050 1735 1000 0090 3049 3655.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie wniosku przez system SMK- System Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl/ wybierając edycję organizowaną przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy OIPiP w Koninie.