Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia na spotkanie z Premierem RP – 10 września 2021 roku