Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zapytaj Rzecznika… Godność zawodowa pielęgniarki i położnej

Zapytaj Rzecznika…

Godność zawodowa pielęgniarki i położnej jest pojęciem prawnym zamieszczonym w ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych (art. 4 ust. 1 pkt 6). Pojęcie to nie jest bliżej zdefiniowane ze względu na rozległość wymogów stawianych wobec osoby wykonującej zawód pielęgniarki i położnej. Wymogi te wynikają z wielu uregulowań prawnych, zasad etyki zawodowej, norm etycznych w odniesieniu do sposobu wykonywania tego zawodu i charakterystycznych niedefiniowalnych wymogów takich jak przyzwoitość, honor czy uczciwość. Wymogi te zmieniają się wraz z innymi normami moralnymi i powinny być oceniane w zależności od konkretnych okoliczności.

Godność zawodowa pielęgniarki i położnej powinna być rozumiana jako pewien standard zachowania w różnych służbowych i pozasłużbowych okolicznościach. Wobec pielęgniarek i położnych formułowane są podwyższone wymagania, powodując, że powinny one stanowić rodzaj wzorca dla innych członków zespołu terapeutycznego.

Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej wiąże się z powinnością godności zawodowej i jest ściśle związana ze społecznym wizerunkiem pielęgniarki i położnej.

Rzecznik zaprasza do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie w czasie pełnionego dyżuru w dniach 13 i 27 listopada, w godz. 14.00-15.00.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Joanna Wasicka