Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zapytaj rzecznika …Jak wykorzystać aktualną wiedzę medyczną w codziennej pracy pielęgniarki i położnej

Zapytaj rzecznika…

W nawiązaniu do poprzednio poruszanej kwestii wykorzystania aktualnej wiedzy medycznej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, wykonuje ona zawód zgodnie z należytą starannością, dbałością o bezpieczeństwo pacjenta, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Tak więc, czy pielęgniarka, położna może odmówić wykonania zlecenia lekarskiego?

Zgodnie z ustawą, której nadrzędnym celem jest dobro pacjenta, w sytuacji, kiedy zlecenie lekarskie może narażać pacjenta na pogorszenie stanu i zdrowia pacjenta, pielęgniarka, położna nie tylko może, ale musi odmówić wykonania takiego zlecenia.

Przykład: lekarz zlecił na stopę cukrzycową do higieny rany głębokiej stosowanie Octeniliny, która zgodnie z najnowszymi zaleceniami PTLR nie powinna wchodzić w kontakt z tkanką chrzęstną. Co w takiej sytuacji powinna zrobić pielęgniarka?

Rzecznik zaprasza na rozmowy, jak w takiej sytuacji postąpić oraz jak wykorzystać aktualną wiedzę medyczną w codziennej pracy pielęgniarki i położnej, do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie w czasie pełnionego dyżuru 11 i 25. 03.2024r. w godzinach od 14.00 do 15.00.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Joanna Wasicka