Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zmiana wysokości składki członkowskiej w 2021 roku

Wysokość składki członkowskiej w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej w roku 2021 roku wynosi 42,42 zł. Szczegółowe informacje w zakładce sprawy zawodowe – składki członkowskie i opłaty