Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych

Pielęgniarki, położne chcące podjąć pracę w państwie Unii Europejskiej powinny uzyskać zaświadczenie z okręgowej izby dotyczące posiadanego wykształcenia, braku prowadzonych postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz o stażu pracy w zawodzie.
W celu uzyskania ww. zaświadczeń należy złożyć odpowiedni wniosek oraz przedstawić następujące dokumenty:
1. świadectwa pracy celem udokumentowania przebiegu pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej.
2. zaświadczenie o zatrudnieniu jeśli wnioskodawca pozostaje nadal w stosunku pracy.
Zaświadczenia o kwalifikacjach i przebiegu pracy ważne są 3 miesiące od daty ich wydania.