Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Władze

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie:

 1. Przewodnicząca – Wiesława Welke
 2. Wiceprzewodnicząca – Anna Michalska
 3. Sekretarz – Renata Koszada
 4. Skarbnik- Danuta Król

Członkowie:

 1. Katarzyna Broniszewska
 2. Jolanta Janiak
 3. Anna Wieczorek

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koninie:

Przewodnicząca – Wiesława Welke

Członkowie:

 1. Małgorzata Adamczyk
 2. Małgorzata Bobrowska
 3. Katarzyna Broniszewska
 4. Renata Glapa
 5. Renata Janecka
 6. Jolanta Janiak
 7. Renata Koszada
 8. Danuta Król
 9. Anna Michalska
 10. Małgorzata Papierska
 11. Elżbieta Rościszewska
 12. Ewa Raćkos
 13. Ewa Sowińska
 14. Anna Wieczorek
 15. Anna Zielińska