Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Władze

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie:

 1. Przewodnicząca – Wiesława Welke
 2. Wiceprzewodnicząca – Renata Janecka
 3. Sekretarz – Renata Koszada
 4. Skarbnik- Beata Wekwejt-Wawrzyniak

Członkowie:

 1. Katarzyna Broniszewska
 2. Jadwiga Kantarowska
 3. Małgorzata Stachowiak

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koninie:

Przewodnicząca – Wiesława Welke

Członkowie:

 1. Katarzyna Broniszewska
 2. Agnieszka Chmielewska
 3. Renata Glapa
 4. Renata Janecka
 5. Jadwiga Kantarowska
 6. Renata Koszada
 7. Danuta Król
 8. Anna Michalska
 9. Małgorzata Papierska
 10. Małgorzata Stachowiak
 11. Elżbieta Szurgot
 12. Alicja Trepka
 13. Beata Wekwejt-Wawrzyniak
 14. Iwona Wiśniewska
 15. Anna Zielińska