Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Regulamin wyborów do organów izb oraz Regulamin działania Okręgowej Komisji Wyborczej

I Nadzwyczajny  Krajowy  Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII kadencji uchwałą nr 2 z dnia 4 czerwca 2019 r. ustalił  Regulamin  wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków.

Poniżej przedstawiamy treść:

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koninie uchwałą nr 244/VII/2019  z dnia 18.06.2019 r. zarządziła wybory delegatów VIII kadencji, powołała Okręgową Komisję Wyborczą i ustaliła regulamin jej działania.

Poniżej przedstawiamy treść Regulaminu działania Okręgowej Komisji Wyborczej

          Załączniki do Regulaminu