Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Dobiega końca VII Kadencja działania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. W marcu 2020 roku odbędzie się Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koninie, na którym delegaci wybiorą skład Organów naszej Izby na kolejną kadencję. W związku z tym w listopadzie 2019 roku odbędą się zebrania wyborcze w poszczególnych rejonach wyborczych. Wykaz Rejonów Wyborczych, terminy i miejsce zebrań zamieszczone jest w tabelach.

Każdy członek naszego samorządu powinien sprawdzić czy został wpisany na listę wyborczą. Dokonać tego można w Biurze OIPIP w Koninie.

W A Ż N E !
W każdym rejonie wyborczym jest tylko jeden termin zebrania wyborczego. Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę uczestników.

Koleżanki i Koledzy! Samorząd zawodowy tworzymy My, pielęgniarki i położne. Spoczywa na nas zbiorowy obowiązek i odpowiedzialność za całą grupę zawodową. Dlatego tak ważne jest by reprezentowały nas osoby, do których mamy pełne zaufanie. Szanujemy ich za kompetencje, rzetelność, uczciwość. W budowaniu naszego pozytywnego wizerunku potrzeba nie tylko profesjonalizmu, ale przede wszystkim zgodności naszych słów i czynów. Czy zdecydowaliście już na kogo oddacie swój głos? A może sami chcecie pracować w samorządzie, macie nowe pomysły, znacie możliwości ich realizacji? Czekamy na ludzi mądrych, odpowiedzialnych, pełnych inicjatywy, którzy pragną dokonać czegoś dla innych, dla naszego środowiska. Niech nasz udział w wyborach stanie się nie tylko prawem ale również wspólnym obowiązkiem.

Przewodnicząca ORPiP w Koninie
Wiesława Welke