Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Galeria

XXXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowy Pielęgniarek i Położnych w Koninie

28 marca 2016 roku

Świąteczne spotkanie ORPiP z koleżankami pielęgniarkami i położnymi, które w roku 2016 zakończyły swoją pracę zawodową.

10.12.2016 roku

XXV lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Koninie 

3.06.2016 roku

VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, na którym wybrano władze organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Na zdjęciu m.in nowo wybrana Prezes NRPiP Pani Zofia Małas.

18-20.01.2016 roku

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  i członkowie organów izby tj. Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej w świątecznej atmosferze żegnali panie pielęgniarki i położne, które w roku 2015 zakończyły swoją pracę zawodową

19.12.2015 roku

Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie

21.11.2015 roku

Komisja ds. położnych, działająca przy OIPiP w Koninie, podtrzymując tradycję poprzedniej kadencji zorganizowała spotkanie wigilijne

grudzień 2015 roku