Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Galeria

XXXV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych w Koninie

21 marca 2023 roku

Delegaci podczas XXXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczego wybrali władze do organów OIPiP w Koninie VIII kadencji. Na zdjęciu od lewej strony: Pani Wiesława Welke -przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Pani Jadwiga Kantarowska – przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Pani Joanna Wasicka – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Pan Grzegorz Malec -przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Wybrano również członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej , a także Delegatów na Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, który odbędzie się w maju bieżącego roku.

  • Uroczyste wręczenie odznaczenia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dla Pani dr Aliny Roszak przez Panią Mariolę Łodzińską -Wiceprezes NIPiP oraz Panią Wiesławę Welkę – Przewodniczącą ORPiP w Koninie

Srebrne odznaczenia

” Za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych”.

Na zdjęciu od lewej strony odznaczone :

Pani Beata Wekwejt-Wawrzyniak,

Pani Małgorzata Stachowiak ,

Pani Danuta Król,

Pan Grzegorz Malec,

Pani Jadwiga Kantarowska.

Brązowe odznaczenia

„Za zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych „.

Na zdjęciu od lewej strony odznaczone :

Pani Alicja Trepka

Pani Iwona Wiśniewska

Pani Małgorzata Papierska

Pani Renata Janecka

Pani Katarzyna Broniszewska

XXXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowy Pielęgniarek i Położnych w Koninie

28 marca 2016 roku

Świąteczne spotkanie ORPiP z koleżankami pielęgniarkami i położnymi, które w roku 2016 zakończyły swoją pracę zawodową.

10.12.2016 roku

XXV lecie Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Koninie 

3.06.2016 roku

VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, na którym wybrano władze organów Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Na zdjęciu m.in nowo wybrana Prezes NRPiP Pani Zofia Małas.

18-20.01.2016 roku

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  i członkowie organów izby tj. Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej w świątecznej atmosferze żegnali panie pielęgniarki i położne, które w roku 2015 zakończyły swoją pracę zawodową

19.12.2015 roku

Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie

21.11.2015 roku

Komisja ds. położnych, działająca przy OIPiP w Koninie, podtrzymując tradycję poprzedniej kadencji zorganizowała spotkanie wigilijne

grudzień 2015 roku