Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

bezpłatny kurs dokształcający „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych”

Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatny kurs dokształcający „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych” dla kadry zarządzającej, zatrudnionej w podmiotach leczniczych oraz domach pomocy społecznej.

Kurs dokształcający realizowany jest przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w ramach projektu UE Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych nr POWR.07.01.00-00-0004/22.

  • Termin kursu: 27-28.11.2023 r.
  • Rozpoczęcie kursu: 27.11.2023 r. godz. 9:00
  • Zakończenie kursu: 28.11.2023 godz. 13:00 (po obiedzie)
  • Miejsce kursu: Hotel Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań
  • Rejestracja na kurs obywa się w systemie SMK- organizator: Grupa Montownia:

UWAGA! Uczestnik może wziąć udział w kursie dokształcającym „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych” niezależnie od tego, czy brał udział w innych kursach realizowanych w ramach Projektu.

Uczestnikom kursu zapewniamy:

  • Noclegi (26–28.11.2023 r. – zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorem w celu podania potrzebnej liczby noclegów)
  • Wyżywienie (bez kolacji 26 listopada)
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Parking

WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMAJĄ TABLET!

Cel kształcenia:

Celem kursu dokształcającego jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do podejmowania działań związanych z organizacją i funkcjonowaniem podmiotu leczniczego do realizacji świadczeń zdrowotnych u pacjentów z COVID-19 oraz po jej przebyciu.

Czas trwania kursu:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu wynosi 14 godzin dydaktycznych, w tym wykłady – 9 godzin i zajęcia w formie warsztatów i ćwiczeń – 3 godziny).

Efekty kształcenia:

Wykaz świadczeń zdrowotnych, do których jest uprawniona pielęgniarka, położna po ukończeniu kursu dokształcającego „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby covid-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych”:

1. Zlecenie i pobieranie materiału do badań diagnostycznych (wymazów z nosogardła) w przypadku podejrzenia SARS-CoV-2.

2. Organizowanie i prowadzenie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami zakaźnymi szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.

3. Opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur dotyczących chorób zakaźnych we współpracy z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

4. Prowadzenie efektywnej komunikacji z pacjentem i jego rodziną oraz zespołem interdyscyplinarnym.

5. Rozpoznanie sytuacji trudnych i konfliktowych w zespole terapeutycznym i ich rozwiązywanie.

Kontakt do organizatora:

Grupa Montownia:

Tomasz Wójtowicz

tel. 501 480 083, e-mail: tomasz.wojtowicz@grupamontownia.pl

Konferencja – kurs dokształcający pt. Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych

Projekt: Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22

miejsceorganizatorterminLiczba miejsc szkoleniowych
Gdańsk Qubus Hotel Gdańsk Il. Chmielna 47/52 80-748 GdańskWyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Agnieszka Gieszczyk tel. 601 523 309 e-mail: a.gieszczyk@wsz.edu.pl
20-21/11/2023 r. Zakwaterowanie dla chętnych już od 19/11/2023

90
Lublin Hotel Mercure Lublin Centrum Aleje Racławickie 12 20-037 LublinGrupa Montownia Sp.J.
Tomasz Wójtowicz Tel. 501 480 083 tomasz.wojtowicz@grupamontownia.pl
21-22/11/2023 Zakwaterowanie dla chętnych już od 20/11/2023

90
Wrocław Ibis Wrocław Centrum Ul. Powstańców Śląskich 7 55-332 WrocławWyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
Magdalena Krawiec – Dyrektor Generalny tel. 691 839 034 e-mail: kanclerz@wsm.klodzko.pl
23-24/11/2023 r. Zakwaterowanie dla chętnych już od 22/11/2023

90
Poznań Hotel Mercure Poznań Centrum Ul. Roosevelta 20 60-829 PoznańGrupa Montownia Sp.J.
Tomasz Wójtowicz Tel. 501 480 083 tomasz.wojtowicz@grupamontownia.pl
27-28/11/2023 r. Zakwaterowanie dla chętnych już od 26/11/202390
Kraków Hotel Wilga Ul. Przedwiośnie 16 30-502 KrakówWyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Agnieszka Gieszczyk tel. 601 523 309 e-mail: a.gieszczyk@wsz.edu.pl
28-29/11/2023 r. Zakwaterowanie dla chętnych już od 27/11/2023

90
Warszawa Double Tree by Hilton and Conference Centre Warsaw Ul. Skalnicowa 21 04-797 WarszawaGrupa Montownia Sp.J.
Tomasz Wójtowicz Tel. 501 480 083 tomasz.wojtowicz@grupamontownia.pl
06-07/12/2023 r. Zakwaterowanie dla chętnych już od 05/12/2023

150

KRYTERIA REKRUTACJI:

1) Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego, zarejestrowane w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek/Okręgowym Rejestrze Położnych, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.

2) Wymogiem dodatkowym (obowiązkowym) jest zatrudnienie w podmiotach leczniczych i/lub Domu Pomocy Społecznej i innych podmiotach zatrudniających pielęgniarki/położne na samodzielnym stanowisku kierowniczym, w szczególności:

– dyrektor/zastępca ds. pielęgniarstwa/położnictwa,

– pielęgniarka/położna naczelna,

– pielęgniarka/położna przełożona, zastępca pielęgniarki/położnej przełożonej;

– pielęgniarka/położna oddziałowa, zastępca pielęgniarki/położnej oddziałowej;

– pielęgniarka/położna epidemiologiczna,

– kierownik/zastępca podmiotu zatrudniającego pielęgniarki/położne,

– organy oipip (osoby funkcyjne, członkowie Prezydium OIPIP, okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej, przewodniczący okręgowych sądów pielęgniarek i położnych, przewodniczący okręgowych komisji rewizyjnych),

– inne.

3) Możliwy jest ponowny udział pielęgniarek/położnych w ramach projektu (dotyczy uczestników INNYCH kursów w ramach projektu: Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” realizowanych w tym i poprzednim roku – Nie jest natomiast dozwolone podwójne uczestnictwo w tym samym kursie).

WSPARCIE OBEJMUJE:

– 14 h zajęć dydaktycznych z wysokiej jakości kadrą dydaktyczną (w tym konsultanci wojewódzcy/krajowi),

– zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego „Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i bezpieczeństwa zdrowotnego w opiece nad pacjentem w trakcie choroby COVID-19 i po jej przebyciu dla pielęgniarek i położnych”,

– zakwaterowanie i pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, przerwy kawowe),

– zwrot kosztów dojazdu,

– materiały dydaktyczne – dostęp do 17 podręczników elektronicznych z zakresu tematyki projektu oraz urządzenie (TABLET 10 cali).

Projekt Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22