Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Centrum Medyczne Multimed w Koninie zatrudni pielęgniarkę

PIELĘGNIARKĘ zatrudni Centrum Medyczne Multimed, Konin, ul. Wojska Polskiego 33. Pełen etat. Atrakcyjne warunki pracy i płacy. CV prosimy przesyłać na adres e-mail: karolina.kowalska@multimed24.pl   tel: 601 079 557.
Agnieszka Szczepańska
tel. 505 938 404
a.szczepanska@multimed24.pl

CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED
Tadeusz Jucyk Spółka Jawna
62-500 Konin, ul. Wojska Polskiego 33
NIP: 6652305875 REGON: 311018769
www.multimed24.pl

Informujemy, iż Państwa dane osobowe określone w mailu są przetwarzane przez Administratora Danych: Centrum Medyczne Multimed Tadeusz Jucyk Spółka Jawna z siedzibą w Koninie, ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin. Dane osobowe przetwarzane są w celach komunikacji z Państwem oraz przechowywane będą przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: biuro@multimed24.pl Informujemy również, iż szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.multimed24.pl

Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata. Może ona zawierać informacje stanowiące tajemnicę Centrum Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk Spółka Jawna. Przypadkowy i/lub omyłkowy odbiorca tej wiadomości proszony jest o niezwłoczne powiadomienie nadawcy oraz usunięcie jej z systemu. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości jest zabronione – może być uznane za naruszenie prawa.