Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Innowacyjna Szkoła dla Dorosłych ”PRZYSZŁOŚĆ”- nawiąże współpracę z nauczycielami przedmiotów zawodowych

Innowacyjna Szkoła dla Dorosłych ”PRZYSZŁOŚĆ” ul. Adama Rustejki Pińkiewicza 7  62-650 Kłodawa nawiąże współpracę  z nauczycielami przedmiotów zawodowych   -prowadzenia zajęć teoretyczno-praktycznych  na kierunku -opiekun medyczny . Termin rozpoczęcia współpracy od  01.02.2024 r.