Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Korespondencja NRPiP z MZ dotycząca Zespołu ds. opracowania nowych rozwiązań w systemie PRM