Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego zobacz wiecej