Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Specjalizacje i kursy dla pielęgniarek i położnych – oferta szkoleniowa 2022 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu

Oferta kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych

Oferta specjalizacji dla pielęgniarek i położnych

Oferta specjalizacji, które się rozpoczęły. Możliwość dołączenia do grupy