Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zapraszamy wszystkich swoich członków na spotkanie plenerowe

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

zaprasza wszystkich swoich członków na plenerowe spotkanie, które odbędzie się 7 czerwca 2024r. o godz. 17.00 w ośrodku szkolno- wypoczynkowym WITYNG w Mikorzynie.

Każdy uczestnik wpłaca 30 złotych na pokrycie częściowych kosztów spotkania. Wpłata jest potwierdzeniem zapisu.

Wpłaty proszę dokonać na konto OIPiP w Koninie nr 02 1050 1735 1000 0090 3049 3655 do dnia 24 maja 2024 roku

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu plenerowym, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Dojazd na spotkanie we własnym zakresie.

Gwarantujemy:

– miłą i wesołą atmosferę

– smakowite jadło

– zabawę z DJ

Zapraszamy