Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zapytaj Rzecznika…osoba wykonująca zawód pielęgniarki i położnej ma ustawowy obowiązek postępowania zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi nabytymi w toku uczenia się lub praktyki

Zapytaj Rzecznika…

Osoba wykonująca zawód pielęgniarki i położnej ma ustawowy obowiązek postępowania zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi nabytymi w toku uczenia się lub praktyki. Ustawodawca nie przewiduje sytuacji, aby pielęgniarka czy położna wykonując swój zawód przekraczała posiadane kwalifikacje zawodowe.

W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej kwalifikacje zawodowe określone są, jako niezbędne z określonym zakresem umiejętności i obowiązków. Jednocześnie wymagane jest, aby kwalifikacje zawodowe i umiejętności były potwierdzone dyplomami, świadectwami, certyfikatami, itd.

Jednak w czasie wykonywania zawodu nabywamy doświadczenia zawodowego, które nie musi mieć potwierdzenia w dokumentach, ale jest cennym i nieformalnym rodzajem edukacji.

Rzecznik zaprasza do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie w czasie pełnionego dyżuru w dniu 11.12.2023r., w godz. 14.00-15.00.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Joanna Wasicka