Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

mPWZ

Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej już jest w mObywatelu 2.0 Od teraz wśród elektronicznych dokumentów w mObywatelu 2.0 znajdą Państwo także Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki i Prawo Wykonywania Zawodu Położnej! Potwierdzaj swoje uprawnienia zawodowe w telefonie! Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki lub Położnej w aplikacji to elektroniczny odpowiednik tradycyjnej wersji dokumentu. Dzięki niemu ponad 360 tysięcy osób w Polsce, wpisanych przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych do okręgowego rejestru pielęgniarek lub położnych, mogą potwierdzać swoje uprawnienia zawodowe za pomocą telefonu.
WIĘCEJ INFORMACJI