Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych

dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 zobacz więcej