Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Komunikat Wojewody Wielkopolskiego

Wojewoda Wielkopolski zwrócił się z prośbą do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie o wskazanie kandydatów na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w następujących dziedzinach:

1.pielęgniarstwa

2.pielęgniarstwa opieki długoterminowej

3.pielęgniarstwa diabetologicznego

Osoby zainteresowane, które spełniają wymogi określone w art. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia prosimy o zgłaszanie kandydatur do biura OIPiP w Koninie na adres e-mail oipip@konin.home.pl ( w załączeniu CV)