Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Korespondencja NRPiP i MZ

dotycząca wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek udzielających świadczeń w ramach zespołów ratownictwa medycznego u podwykonawcy.