Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPiP w Kaliszu zaprasza na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii dla położnych