Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zapraszamy pielęgniarki/pielęgniarzy na kurs dokształcający „Obsługa portu donaczyniowego” w październiku/listopadzie 2023 roku

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Koninie zaprasza do udziału w kursie dokształcającym „ Obsługa portu donaczyniowego”

Data realizacji:

I edycja 04 .10.2023- 05.10.2023 od godz. 15.30

II edycja 06 .11.2023 i 08.11.2023 od godz. 15.30

III edycja 20 .11.2023 i 22.11.2023 od godz. 15.30

Miejsce realizacji- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Cena kursu- 100 zł od członka OIPiP w Koninie, kwota nie podlega refundacji.

Wpłaty na konto– ING Bank Śląski O/Konin Nr 02 1050 1735 1000 0090 3049 3655

  • Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek/pielęgniarzy. Kurs ma na celu zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu obsługi portu donaczyniowego. Łączna liczba godzi na realizację programu kształcenia wynosi 11 godz. dydaktycznych w tym 7 godz. zajęcia teoretyczne, 4 godz. zajęcia praktyczne w warunkach symulowanych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o złożenie wniosku przez system SMK- System Monitorowania Kształcenia https://smk.ezdrowie.gov.pl/ wybierając edycję organizowaną przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych przy OIPiP w Koninie oraz złożyć wnioski na kurs w wersji papierowej.