Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zapytaj Rzecznika … „Aktualna wiedza medyczna”

Zapytaj Rzecznika…

„Aktualna wiedza medyczna” termin ten odnosi się do wykorzystania wiedzy medycznej, tym samym przed pielęgniarka i położną wykonująca zawód stawiane są wysokie wymagania w zakresie staranności i rzetelności oceny i postepowania medycznego.

Wykonywanie przez pielęgniarkę czynności medycznych z wykorzystaniem aktualnej wiedzy medycznej jest niekwestionowanym warunkiem wykonywania tego zawodu zgodnie z prawem i nie zależy od subiektywnych przekonań pielęgniarki czy położnej.

Dlatego osoba wykonująca zawód pielęgniarki/położnej przez cały okres aktywności zawodowej jest zobowiązana do aktualizowania, rozszerzania i pogłębiania swojej wiedzy. Osoba wykonująca ten zawód, co do zasady jest zobowiązana do stosowania procedur powszechnie uznanych za prawidłowe i dopuszczone do stosowania przez koła naukowe oraz opierające się na dowodach naukowych i przyjętych poglądach.

Rzecznik zaprasza na rozmowy o wykorzystaniu aktualnej wiedzy medycznej w codziennej pracy pielęgniarki i położnej do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie w czasie pełnionego dyżuru 12 i 26. 02.2024r. w godzinach od 14.00 do 15.00.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Joanna Wasicka