Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zmiana składki członkowskiej w 2022 roku

Wysokość składki członkowskiej w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej w roku 2022 wynosi 46,66 zł. Szczegółowe informacje w zakładce sprawy zawodowe – składki członkowskie i opłaty