Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Kształcenie podyplomowe

  •  studia podyplomowe o specjalności  menedżer służby zdrowia , które odbywać się będą w Konińskim Centrum Edukacyjnym  w roku akademickim 2012/13

 

  • W związku z otwarciem kolejnej edycji bepłatnych studiów podyplomowych na kierunkach: Zarządzanie w opiece zdrowotnej dla kadry kierowniczej pielęgniarek i położnych oraz Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia serdecznie zachęcamy nasze koleżanki i kolegów z całej Polski do skorzystania z tej formy kształcenia podyplomowego. Więcej informacji: http://www.oipip.kadan.pl/index.php?chapter=index