Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Organy OIPiP

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEJ RADY

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Wiesława Welke

CZŁONKOWIE ORPIP

 

PIELĘGNIARKI

1. Katarzyna Broniszewska  – SP ZOZ Słupca

2. Agnieszka Chmielewska  – SP ZOZ Słupca

3. Renata Glapa – WSZ Konin   

4. Jadwiga Kantarowska – WSZ w Koninie

5. Renata Koszada – SP ZOZ Turek

6.Danuta Król – NZOZ Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych VITA s.c. w Koninie

7.Anna Michalska – WSZ Konin

8.Małgorzata Stachowiak – SP ZOZ Turek

9.Elżbieta Szurgot – SP ZOZ Koło

10.Beata Wekwejt-Wawrzyniak – WSZ Konin

POŁOŻNE

1.Renata Janecka – SP ZOZ Koło

2.Małgorzata Papierska  – SP ZOZ Słupca

3.Alicja Trepka – WSZ Konin

4.Iwona Wiśniewska -SP ZOZ Koło

5.Anna Zielińska – SP ZOZ Turek

 

PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ

KOMISJI REWIZYJNEJ

Grzegorz Malec – Indywidualna  Praktyka Pielęgniarska

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ

KOMISJI REWIZYJNEJ

 

PIELĘGNIARKI:

1.Emilia Bielecka – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

2.Dorota Brzęcka – SP ZOZ Turek

3.Małgorzata Jadrych – SP ZOZ Koło

POŁOŻNA:

1.Bożena Osóbka – WSZ Konin

 

PRZEWODNICZĄCA OKRĘGOWEGO SĄDU

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Dorota Andrzejewska – SP ZOZ Koło

CZŁONKOWIE OSPIP

 

PIELĘGNIARKI:

1.Ewa Bąk – WSZ Konin

2.Beata Galor – WSZ Konin

3.Dorota Jaworska – SP ZOZ Słupca

4.Marlena Pawlak – SP ZOZ Koło

5.Renata Storch – SP ZOZ  Turek

POŁOŻNA:

1.Beata Jaśkowiak – WSZ Konin

 

OKRĘGOWY RZECZNIK

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Katarzyna Siepka  – Pielęgniarski Zakład Medycyny Szkolnej w Turku

 

ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

 

PIELĘGNIARKI:

Ewa Sowińska – SP ZOZ Koło

Małgorzata Szulczyńska – SP ZOZ Słupca

Ewa Raćkos – WSZ Konin