Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla personelu medycznego pracującego z dziećmi i młodzieżą

Zaproszenie na dwa bezpłatne szkolenia dla personelu medycznego pracującego z dziećmi i młodzieżą (0-17r.ż), a w szczególności położnych, pielęgniarek środowiskowych, pediatrów, doradców laktacyjnych, pielęgniarek szkolnych.

I SZKOLENIE – „Co się dzieje z tym dzieckiem?” dla pracowników POZ, medycznych pracujących z niemowlętami i dziećmi do 6 roku życia.

II SZKOLENIE – “Boli mnie brzuch, gdy idę do szkoły” Jak rozpoznawać i leczyć problemy psychiczne w gabinecie lekarskim i pielęgniarskim.